versandkostenfrei ab 40 €
Seto Knives Iseya B-Serie KB-1 Universalmesser 12 cm
Seto Knives Iseya B-Serie KB-1 Universalmesser 12 cm
Typ: Allzweckmesser 12cm

71,71 €*
Seto Knives Iseya B-Serie KB-2 Universalmesser 15 cm
Seto Knives Iseya B-Serie KB-2 Universalmesser 15 cm
Typ: Allzweckmesser 15cm

Varianten ab 71,71 €*
78,89 €*
Seto Knives Iseya B-Serie KB-3 Kochmesser 18 cm
Seto Knives Iseya B-Serie KB-3 Kochmesser 18 cm
Typ: Kochmesser 18cm

Varianten ab 71,71 €*
115,90 €*
Seto Knives Iseya B-Serie KB-4 Kochmesser 21 cm
Seto Knives Iseya B-Serie KB-4 Kochmesser 21 cm
Typ: Kochmesser 21cm

Varianten ab 71,71 €*
130,18 €*
Seto Knives Iseya B-Serie KB-5 Santoku 18 cm
Seto Knives Iseya B-Serie KB-5 Santoku 18 cm
Typ: Santoku 18cm

Varianten ab 71,71 €*
115,90 €*
Seto Knives Iseya I-Serie KK-0 Schälmesser 7,5 cm
Seto Knives Iseya I-Serie KK-0 Schälmesser 7,5 cm
Typ: Schälmesser 7cm

81,97 €*
Seto Knives Iseya I-Serie KK-2 Universalmesser 15 cm
Seto Knives Iseya I-Serie KK-2 Universalmesser 15 cm
Typ: Allzweckmesser 15cm

Varianten ab 81,97 €*
92,23 €*
Seto Knives Iseya I-Serie KK-4 Kochmesser 21 cm
Typ: Kochmesser 21cm

Varianten ab 81,97 €*
163,11 €*
Seto Knives Iseya I-Serie KK-5 Santoku 18 cm
Seto Knives Iseya I-Serie KK-5 Santoku 18 cm
Typ: Santoku 18cm

Varianten ab 81,97 €*
153,78 €*
Seto Knives Iseya I-Serie KK-6 Nakiri 18 cm
Seto Knives Iseya I-Serie KK-6 Nakiri 18 cm
Typ: Nakiri 18cm

Varianten ab 81,97 €*
153,78 €*
Seto Knives Iseya I-Serie KK-7 Sashimi Messer 21 cm
Typ: Sashimi 21cm

Varianten ab 81,97 €*
156,85 €*
Seto Knives Iseya I-Serie KK-8 Kochmesser 13,5 cm
Seto Knives Iseya I-Serie KK-8 Kochmesser 13,5 cm
Typ: Kochmesser 13cm

Varianten ab 81,97 €*
102,48 €*