Filter

Shizu Hamono Kyo SK-1070 Santoku 16cm
Typ: Santoku 16cm

89,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1071 Kochmesser 18cm
Typ: Kochmesser 18cm

86,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1072 Kochmesser 21cm
Typ: Kochmesser 21cm

88,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1073 Kochmesser 24cm
Typ: Kochmesser 24cm

99,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1074 Universalmesser 13cm
Typ: Allzweckmesser 13cm

60,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1075 Universalmesser 11cm
Typ: Allzweckmesser 11cm

58,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1076 Schälmesser 8cm
Typ: Schälmesser 8cm

54,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1077 Schälmesser 6cm
Typ: Schälmesser 6cm

55,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1078 Santoku 18cm
Typ: Santoku 18cm

91,90 €*

Shizu Hamono Kyo SK-1079 Brotmesser 24cm
Typ: Brotmesser 24cm

86,90 €*

Shizu Hamono Round-bar YR-1000 Brotmesser 24 cm
Messerform: Brotmesser

123,90 €*

Shizu Hamono Round-bar YR-1001 Kochmesser 21 cm
Messerform: Kochmesser

139,90 €*

Shizu Hamono Round-bar YR-1002 Kochmesser 18 cm
Messerform: Kochmesser klein

134,90 €*

Shizu Hamono Round-bar YR-1003 Universalmesser 13 cm
Messerform: Allzweckmesser

97,90 €*

Shizu Hamono Sebastian Conran Gifu SC-1100 Kochmesser 23cm
Messerform: Kochmesser

209,90 €*

Shizu Hamono Sebastian Conran Gifu SC-1101 Santoku 19cm
Messerform: Santoku

209,90 €*

Shizu Hamono Sebastian Conran Gifu SC-1102 Brotmesser 22cm
Messerform: Brotmesser

204,90 €*

Shizu Hamono Sebastian Conran Gifu SC-1103 Tranchiermesser 22cm
Messerform: Tranchiermesser

204,90 €*

Shizu Hamono Sebastian Conran Gifu SC-1104 Fleischgabel 13cm
Messerform: Fleischgabel

188,90 €*

Shizu Hamono Sebastian Conran Gifu SC-1105 Universalmesser 16cm
Messerform: Allzweckmesser

144,90 €*

Shizu Hamono Sebastian Conran Gifu SC-1106 Schälmesser 10cm
Messerform: Schälmesser

134,90 €*

Shizu Hamono Sebastian Conran Gifu SC-1107 Steakmesser 10cm
Messerform: Steakmesser

134,90 €*